รหัสสินค้า : fet250

ชื่อสินค้า : NPE MOS-FET 250 POWER MIXER

รายละเอียด :
Frequency Response @ Pre Output
Mic Input 25Hz-25kHz 0, -3dB
AUX Unput 15Hz-25kHz 0, -3dB
Distortion (THD) Frequency 1kHz
Max all output Better than 0.05%
Channel Equalizer BASS 40Hz+/-16dB
HIGH 16Hz+/-16dB
Master Equalizer BASS 40Hz+/-16dB
MID 700Hz+/-12dB
HIGH 16Hz+/-16dB
Hum&Noise (Master at Max and Flat, Volume at min) "-65dBu"

GAIN Mic Input 56dB
Line Input 26dB
Return Input 18dB
Imput Impedance Microphone Input >10kOhm
All unbalanced Inputs Line Input >47kOhm
Return Input >47kOhm

ราคา : บาท