รหัสสินค้า : PDA550

ชื่อสินค้า : NPE PDA-550 ACDC

รายละเอียด :
PDA-550
Power Output at 1kHz: 550 WATTS
Distortion (THD) : @1kHz 4W <2%
Frequency Response : 0,-3dB
Line: 50Hz-12kHz
Horn: 150Hz-12kHz
Input Sensitivity:
MIC: -50dBu
AUX-TAPE: -24dBu
AMP IN: 0dBu
Input Impedance:
MIC: >2kW
AUX-TAPE: >12kW
AMP IN: >50kW
Line Output : 4, 8, 16 W
70v: 14 W
100v : 29 W
Tone Control : Low:
+/-10dB Mid: 100Hz
+/-10dB High: 800Hz
+/-10dB

ราคา : บาท