รหัสสินค้า : 1123

ชื่อสินค้า : MODIVOX AV-835

รายละเอียด :
IGITAL KARAOKE MIXING AMPLIFIER
Output Handing 50W+50W
Frequency Response 20Hz~20KHz+-1dB
INPUT SENSITIVITY
MIC Input Sensitivity 50mV-30mV
Circuit Input Sensitivity 350mV
TONE MUSIC
Bass: (increment/decline) +-10dB
Treble: increment/decline) +-10dB

ราคา : บาท