รหัสสินค้า : 1128

ชื่อสินค้า : MUSIC-400W

รายละเอียด :
MOSFET STEREO INTTEORATED BUILT IN DIGITAL ECHO
ยี่ห้อ MUSIC รุ่น PMK-400 WATTS

ราคา : บาท