รหัสสินค้า : 1129

ชื่อสินค้า : MUSIC-600W

รายละเอียด :
MOSFET STEREO INTTEORATED AMPLIFIER BUILT IN DIGTAL ECHO
ยี่ห้อ MUSIC รุ่น PMK-600 WATTS

ราคา : บาท