รหัสสินค้า : M0000000001

ชื่อสินค้า : ชุดไมค์กลอง 5 ชิ้น BT-5 NPE

รายละเอียด :
BT-122B 1PCS
BT-122T 2PCS
BT-122C 2PCS

ราคา : บาท