รหัสสินค้า : M0000000002

ชื่อสินค้า : ไมค์เครื่องดนตรี 5 ชิ้น DRK-A3C2 SUPERLUX

รายละเอียด :
PRA268A 2PCS
PRA218A 1PCS
PRA228A 2PCS

ราคา : 4,200 บาท