รหัสสินค้า : E3111111113

ชื่อสินค้า : EQ ยี่ห้อ EURO TECH รุ่น CE-215XL

รายละเอียด :
อีคิว 30 ช่อง ชั้นเดียว
PROFESSIONAL SOUND SYSTEM

ราคา : บาท